Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA OBSŁUGĘ GEODEZYJNA W ROKU 2011

11.01.2011

                                                                       OGŁOSZENIE
  

                                    o naborze ofert na obsługę geodezyjną w roku 2011
 

1. Zamawiający  


      Gmina Wielka Nieszawka
            ul. Toruńska 12
           87-165 Cierpice
 
 

2. Określenie przedmiotu zamówienia  


    1. Zamówienie obejmuje obsługę geodezyjną w roku 2011 w zakresie wykonywania 
        usług geodezyjno – kartograficznych polegających na opracowaniu i sporządzeniu:
        a. dokumentacji do założenia księgi wieczystej lub wprowadzeniu zmian
        b. ustalenie granic w trybie postępowania rozgraniczeniowego
        c. ustalenie granic bez postępowania rozgraniczeniowego
        d. podział nieruchomości
        e. mapy do celów projektowych
 
    2. Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo
        określony protokołem typowania usług w zależności od potrzeb i środków
        posiadanych przez zamawiającego w budżecie na 2011r.


    3. Podstawą wyceny usług będą ustalone w naborze ofert ceny jednostkowe.
        Szczegółowy wykaz rodzajów usług określony jest w formularzu oferty zał. nr 2
 


3.   Termin wykonania
Termin na opracowanie danej usługi nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od        daty  przyjęcia protokołu typowania robót oprócz map do celów projektowych, dla których termin   wykonania nie może być dłuższy niż 14 dni.
 
Zakończenie wykonania usług 31.12.2011r.
 


4.  Wymagania stawiane wykonawcom
 
1. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia
2. Dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia tj.    posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji  i   kartografii, a w szczególności uprawnienia do wykonywania scaleń i podziałów oraz uprawnienia wynikające z art. 42 i 43 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.  U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
3. Udokumentowanie na podstawie referencji wykonania minimum 3 prac o podobnym  charakterze z ostatnich 3 lat.
 


5.      Zawartość oferty

1. Formularz oferty zał. nr 1 oraz wypełniony zał. nr 2 wykaz rodzajów usług


2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji  działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


3.  Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Do informacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.


4.      Wykaz prac i referencje.


 

6. Miejsce i termin składania ofert        


   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa geodezyjna” do
   dnia 20.01.2011r. godz. 10.00,  w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 
   przy  ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, w sekretariacie  pok. nr 2.
 

7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy    

  
      Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
  załączniki (1557kB) pdf


Wytworzył: Waldemar Urbaczewski (11 stycznia 2011)
Opublikował: Waldemar Urbaczewski (11 stycznia 2011, 14:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij