Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ W ROKU 2012

04.01.2012

                                                           OGŁOSZENIE
 
                             o naborze ofert na obsługę geodezyjną w roku 2012.
 
 

Zamawiający  

Gmina Wielka Nieszawka
   ul. Toruńska 12
   87-165 Cierpice
 
 

Określenie przedmiotu zamówienia  
1. Zamówienie obejmuje obsługę geodezyjną w roku 2012 w zakresie wykonywania 
    usług geodezyjno – kartograficznych polegających na opracowaniu i sporządzeniu:
a. dokumentacji do założenia księgi wieczystej lub wprowadzeniu zmian
b. ustalenie granic w trybie postępowania rozgraniczeniowego
c. ustalenie granic bez postępowania rozgraniczeniowego
d. podział nieruchomości
e. mapy do celów projektowych
 
 
2. Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo
    określony protokołem typowania usług w zależności od potrzeb i środków
    posiadanych przez zamawiającego w budżecie na 2012 r.
3.  Podstawą wyceny usług będą ustalone w naborze ofert ceny jednostkowe.
    Szczegółowy wykaz rodzajów usług określony jest w formularzu oferty zał. nr 2
 
3. Termin wykonania
Termin na opracowanie danej usługi nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od daty przyjęcia protokołu typowania robót oprócz map do celów projektowych, dla których termin wykonania nie może być dłuższy niż 14 dni.
 
Zakończenie wykonania usług 31.12.2012 r.
 
4.Wymagania stawiane wykonawcom
 
1. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia
2. dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu zamówienia tj.       posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczególności uprawnienia do wykonywania scaleń i podziałów oraz uprawnienia wynikające z art. 42 i 43 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
3. udokumentowanie na podstawie referencji wykonanie minimum 3 prac o podobnym charakterze w ostatnich 3 lat.
 
5.Zawartość oferty
1. Formularz oferty zał. nr 1 oraz wypełniony zał. nr 2 wykaz rodzajów usług
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Do informacji należy  dołączyć dokumenty potwierdzając posiadanie wymaganych uprawnień.
4. Wykaz prac i referencje.
 

Miejsce i termin składania ofert        
       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa geodezyjna” do
       dnia 20.01.2012 r. godz. 10.00,  w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce,
       przy  ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, w sekretariacie  pok. nr 2.
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy     
            Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
  ZAL_1 (110kB) word


Wytworzył: Waldemar Urbaczewski (4 stycznia 2012)
Opublikował: Waldemar Urbaczewski (4 stycznia 2012, 10:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij