Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE

05.04.2012


                                                     OGŁOSZENIE
 
o naborze ofert na sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Wielka Nieszawka
 
 
1.  Zamawiający
 
   Gmina Wielka Nieszawka 
        ul. Toruńska 12
        87-165 Cierpice
 
 
2. Określenie przedmiotu umowy
 
1.    Zamówienie obejmuje usługę polegającą na sporządzanie operatów szacunkowych w  roku 2012 w zakresie:
1.1   Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej wraz z częściami
        składowymi gruntu.
1.2   Wykonanie wyceny pierwszej i każdej następnej działki niezabudowanej wraz
        z częściami składowymi( cena jednego operatu).
1.3   Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty
        rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla pierwszej i każdej następnej
        działki (cena jednego operatu).
1.4   Wykonanie wyceny nieruchomości oddanej użytkowanie wieczyste w celu
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        nieruchomości.
1.5   Wykonanie wyceny nieruchomości nabywanej w drodze wykupu do gminnego
        zasobu nieruchomości.
1.6   Wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunt
        przejęty na własność Gminy Wielka Nieszawka przeznaczony pod drogę.
1.7   Wykonanie operatu odszkodowawczego w celu ustalenia odszkodowania za
        szkody spowodowane wykonaniem robót inwestycyjnych.
1.8   Wykonanie wyceny do ustalenia jednorazowej opłaty (planistycznej) z tytułu
        wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu
        zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany ( cena za pierwsza i każdą
        następną działkę z nieruchomości) –cena za jeden operat.
1.9   Wykonanie operatu odszkodowawczego w związku z obniżeniem wartości
        nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego lub jego zmiany.
 
2.     Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo
      określony protokołem typowania usług w zależności od potrzeb i środków
      posiadanych przez zamawiającego w budżecie na 2012r.
 
3.     Podstawą wyceny usług będą ustalone w naborze ofert ceny jednostkowe.
      Szczegółowy wykaz rodzajów usług określony jest w formularzu oferty zał. nr 2.
 
 
4.    Termin wykonania
 
Termin na opracowanie danej usługi nie może być dłuższy niż trzy tygodnie od daty przyjęcia protokołu typowania robót .
 
Zakończenie wykonania usług 31.12.2012r.
 
 
5.    Wymagania stawiane wykonawcom
 
1.  Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem
     zamówienia
2.  Dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu
     zamówienia tj. posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania
     funkcji w dziedzinie wyceny i szacowania nieruchomości oraz
     odpowiednich uprawnień zawodowych.
 
6.   Zawartość oferty
 
1.  Formularz oferty zał. nr 1 oraz wypełniony zał. nr 2 wykaz rodzajów
     usług
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnie zaświadczenie o
     wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym
     zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
     terminu składania ofert.
3.  Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
     Do  informacji należy dołączyć dokumenty potwierdzając posiadanie
     wymaganych uprawnień.
 
 
7.     Miejsce i termin składania ofert
       
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sporządzanie operatów szacunkowych dla gminy Wielka Nieszawka” do dnia 16.04.2012r. godz. 10.00,  w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy  ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, w sekretariacie  pok. nr 2.
 
 
 8.  Umowa
    
      Umowa zostanie sporządzona i podpisana po wybraniu wykonawcy- zał. nr 3.
 
 Załączniki:

ZAL1 (207kB) pdf

ZAL2 (428kB) pdf

ZAL3 (1549kB) pdf
 


Wytworzył: Waldemar Urbaczewski (5 kwietnia 2012)
Opublikował: Waldemar Urbaczewski (5 kwietnia 2012, 11:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij