2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 18 maja 2011 r. o godz. 15:00


Wielka Nieszawka, dn. 10 maja 2011 r.ZAPROSZENIE
 
                                               
Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 18 maja 2011 roku (środa) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) wydzierżawienia nieruchomości gminnej zabudowanej obiektem Centrum Sportu i Rekreacji Olender,
     b) ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2011-2015,
     c) ustalenia kolejności montażu lamp oświetleniowych w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy na lat 2011-2015.
Przerwa
4. Absolutorium dla Wójta za 2010 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2010,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok.
Przerwa
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                          

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (10 maja 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (12 maja 2011, 13:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379