2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 8 grudnia 2011 r. o godz. 15:00

                                                                        Wielka Nieszawka, dn. 1 grudnia 2011 r.
 
                                                          
                                                            OGŁOSZENIE
                       
 
Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 8 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XII sesji, która odbyła się w dniu 21 listopada 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
    b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011,
    c) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012,
    d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
     
Przerwa
 
4. Przyjęcie planów pracy na 2012 rok:
    a) Komisji Rewizyjnej,
    b) Komisji Statutowo-Regulaminowej,
    c) Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu,
    d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
    e) Rady Gminy.   
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (1 grudnia 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (2 grudnia 2011, 12:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331