2011

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2011

Uchwała nr XIII/60/2011

UCHWAŁA NR XIII/60/2011   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08 grudnia 2011 roku       w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.       Na podstawie art. 226, 227, 229 [...]

Uchwała nr XIII/59/2011

UCHWAŁA NR XIII/59/2011Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z [...]

Uchwała nr XIII/58/2011

UCHWAŁA NR XIII/58/2011Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XIII/57/2011

UCHWAŁA NR XIII/57/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała nr XII/56/2011

UCHWAŁA Nr XII/56/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca o [...]

Uchwała nr XII/55/2011

UCHWAŁA NR XII/55/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2012r. na obszarze Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XII/54/2011

UCHWAŁA NR XII/54/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [...]

Uchwała nr XII/53/2011

Uchwała Nr XII/53/2011Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej.    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy [...]

Uchwała nr XII/52/2011

Uchwała Nr XII/52/2011Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej.    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr X/51/2011

UCHWAŁA NR X/51/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2011 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr X/50/2011

UCHWAŁA Nr X/50/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 6 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuż ulicy [...]

Uchwała nr X/49/2011

Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  6 października 2011 r.     w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w kadencji [...]

Uchwała nr X/48/2011

Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  6 października 2011 r.     w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji [...]

Uchwała nr IX/47/2011

UCHWAŁA NR IX/47/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 r.  w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała nr IX/45/2011

Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie: art. 12 §§ 4, 11 i 12 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr IX/46/2011

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Na podstawie art. [...]

Uchwała nr IX/44/2011

UCHWAŁA NR IX/44/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 rokuw sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników   Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z [...]

Uchwała nr IX/43/2011

U C H W A Ł A Nr IX/43/2011Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr IX/42/11

U C H W A Ł A Nr IX/42/11Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr IX/41/2011

UCHWAŁA Nr IX/41/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz od [...]

Uchwała nr IX/40/2011

UCHWAŁA Nr IX/40/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej [...]

Uchwała nr IX/39/2011

UCHWAŁA Nr IX/39/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i [...]

Uchwała nr IX/38/2011

UCHWAŁA Nr IX/38/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w [...]

Uchwała nr IX/37/2011

UCHWAŁA Nr IX/37/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice [...]

Uchwała nr IX/36/2011

UCHWAŁA Nr IX/36/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011 r.   w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr VIII/35/2011

UCHWAŁA Nr VIII/35/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKUw sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2010 [...]

Uchwała nr VIII/34/2011

UCHWAŁA NR VIII/34/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2011 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr VIII/33/2011

UCHWAŁA Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy [...]

Uchwała nr VII/32/2011

UCHWAŁA Nr VII/32/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 18 maja 2011 r.      w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok          Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. [...]

Uchwała nr VII/31/2011

UCHWAŁA Nr VII/31/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 18 maja 2010 r.     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania            Na podstawie  art. 270 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Uchwała nr VII/30/2011

UCHWAŁA Nr VII/30/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia  18 maja 2011 r.     w sprawie ustalenia kolejności montażu lamp oświetleniowych w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy w roku [...]

Uchwała nr VII/29/2011

UCHWAŁA Nr VII/29/2011RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2011÷2015 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr VII/28/2011

UCHWAŁA Nr VII/28/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 18 maja 2011 r.      w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej zabudowanej obiektem Centrum Sportu i Rekreacji Olender  [...]

Uchwała nr VI/27/2011

Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  31 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 [...]

Uchwała nr VI/26/2011

Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011 r.       w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt [...]

Uchwała nr VI/25/2011

Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  31 marca 2011 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie: art.15 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr VI/24/2011

Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011 r.         w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.     Na podstawie art. 15 ust. 1 [...]

Uchwała nr VI/23/2011

Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011 roku     w sprawie: oświetlenia ulicznego.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr VI/22/2011

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011 roku       w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała nr V/21/2011

Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011 roku   w sprawie utworzenia przez Gminę Wielka Nieszawka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Centrum Sportu i Rekreacji Olender [...]

Uchwała nr V/20/2011

Uchwała Nr V/20/2011 Rada Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie [...]

Uchwała nr V/19/2011

Uchwała nr V/19/2011   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011 roku     w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Cierpice (dz. nr 91/3, 91/9, 92/3)     Na [...]

Uchwała nr V/18/2011

Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011 roku       w sprawie: dalszej dzierżawy nieruchomości rolnej.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr IV/17/2011

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2011 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy  Wielka Nieszawka  na lata 2011 – 2016   Na [...]

Uchwała nr IV/16/2011

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego [...]

Uchwała nr IV/15/2011

Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy  Wielka [...]

Uchwała nr IV/14/2011

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu [...]

Uchwała nr IV/13/2011

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok [...]

metryczka