Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 05 maja 2014 r. o godz. 16:00

Wielka Nieszawka, dn. 30 kwietnia 2014 roku
     
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 05 maja 2014 roku o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia.
 
2.     Organizacja konkursu z popularyzacji lokalnej wiedzy historycznej.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
 
(-)  Agnieszka Bajdak

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (30 kwietnia 2014, 14:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200