Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 14 maja 2015 r. o godz. 9:00

 
Wielka Nieszawka, dn. 11 maja 2015 roku

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  14 maja 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 
3.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem finansowym  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu.
   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
 
(-)   Małgorzata Kopańska-Mizeria


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 maja 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (13 maja 2015, 12:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126