Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 17 marca 2016 r. o godz. 8:30

Wielka Nieszawka, dn. 14 marca 2016 roku

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  17 marca 2016 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za 2015 rok.

3. Sprawozdanie z działalności komisji za 2015 rok.


 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
 
(-)   Małgorzata Kopańska-Mizeria

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 marca 2016, 13:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91