Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 18 marca 2016 r. o godz. 8:30

Wielka Nieszawka, dn. 16 marca 2016 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 8:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2. Opiniowanie materiałów na sesję.

 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu

(-) Aniela Grela

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 marca 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 marca 2016, 14:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78