Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 25 czerwca 2018 r. o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 czerwca 2018 roku
 
 
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
 
 
  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z protokołami z kontroli hydrantów na terenie gminy.
3. Opiniowanie materiałów na sesję.

 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
         
                                                                                                       Przewodnicząca
                                                                             Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
                                                                                        Ochrony Środowiska i Inwestycji
 
                                                                                        (-)   Małgorzata Wieczerzak-Małysz

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 czerwca 2018, 07:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68