Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 5 września 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 30 sierpnia 2018 roku
 
 
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 5 września 2018 roku o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce rozpocznie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
 
 
  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu statutu gminy i regulaminu rady gminy.
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
         
                                                                                          Przewodnicząca
                                                                             Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
                                                                                        Ochrony Środowiska i Inwestycji
 
                                                                                        (-)   Małgorzata Wieczerzak-Małysz

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (3 września 2018, 14:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47