Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 25 czerwca 2019 r. o godz. 14:30

Wielka Nieszawka, dn. 19 czerwca 2019 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  25 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
                                                                                                        (-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 czerwca 2019, 10:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49