Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg,Wniosków i Petycji w dn. 6 grudnia 2019 r. o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 03 grudnia 2019 roku 
 
 
                                                   
 
 
 
 
   
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 08:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
 
  Porządek posiedzenia: 
   
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 r.
 
 
       
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
  
          
                                                                                                            Przewodnicząca 
                                                            Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
  
                                                                                                     (-)   Wioletta Szymańska  

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 grudnia 2019)
Opublikował: Filip Murawski (4 grudnia 2019, 08:59:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68