2014

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2014

Uchwała nr III/9/2014

UCHWAŁA NR  III/9/2014  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2014 r.       w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. [...]

Uchwała nr XIV/211/2014

U C H W A Ł A NR XLIV/211/2014RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XLIV/210/2014

U C H W A Ł A Nr XLIV/210/2014 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy [...]

Uchwała nr XLIV/209/2014

U C H W A Ł A NR XLIV/209/2014RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 [...]

Uchwała nr XLII/203/2014

UCHWAŁA NR XLII/203/2014 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych Na podstawie art. 421 w zw. z art. 419 §2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - [...]

Uchwała nr XXXV/170/2014

UCHWAŁA Nr XXXV/170//2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.          Na podstawie art.10 ust.3 [...]

Uchwała Nr XXXV/169/2014

CHWAŁA Nr XXXV/169//2014Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.          Na [...]

metryczka