2015

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2015

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999r.

Wielka Nieszawka, dnia 8 grudnia 2015 r. RT.271.26.15 GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999 r.   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy: Marka: [...]

OBWIESZENIE DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w rejonie wodnym Dolnej Wisły

OBWIESZENIE DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU z dn. 30 listopada 2015r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w rejonie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonej [...]

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999r.

Wielka Nieszawka, dnia 30 listopada 2015 r. RT.271.25.15 GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999 r.   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy: Marka: [...]

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999 r.

Wielka Nieszawka, dnia 19 listopada 2015 r. RT.271.24.15 GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA ciągnik BIAŁORUŚ MTZ82 z 1999 r.   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy: Marka: [...]

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

W dn. 27 października 2015 r.  na XII sesji Rada Gminy Wielka Nieszawka wybrała ławników na kadencję 2016-2019. Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję2016-2019 wybrania została Pani [...]

Informacja Wójta Gminy dotycząca organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń

Informacja Wójta Gminy dotycząca organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń:            [...]

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - LISTA ZADAŃ

WYKAZ PROPOZYCJI ZADAŃ DO GŁOSOWANIA ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU PARTCYPACYJNEGO NA 2016 ROK Zgodnie z §16 regulaminu budżetu partycypacyjnego podaję listę projektów, które będą poddane pod głosowanie [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA   Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą nr IX/50/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016 [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka został wywieszony protokół mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do nabycia przez Gminę Wielka Nieszawka [...]

KOMUNIKAT SZACOWANIE STRAT

KOMUNIKAT W związku z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie [...]

Zapytanie ofertowe

      Wielka Nieszawka, dnia 11.08.2015             ZAPYTANIE OFERTOWE     Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce składa zapytanie [...]

Uwaga upały!!!

W załączeniu komunikat Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu o przewidywanych upałach w dniach 3-8 sierpnia 2015 roku [...]

SZACOWANIE STRAT

KOMUNIKAT     W związku z wystąpieniem suszy w czerwcu i lipcu 2015 r. proszę o pilne zgłaszanie strat w plonach rolnych  (do dnia 30 lipca 2015 r.) do Urzędu Gminy w  Wielkiej Nieszawce, pok. 10, tel. 56 6781212 [...]

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU

Wielka Nieszawka, dn. 8 czerwca 2015 roku   WYBORY ŁAWNIKÓW 2016 – 2019 INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU   Na podstawie art. 158-163 ustawy z [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE   o wyborze oferty na realizację zadania publicznego   W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert, na powierzanie realizacji zadania publicznego. I. Rodzaj zadania. Zapewnienie dzieciom 4-letnim, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, prawa do [...]

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

W dniu 30 stycznia 2015 roku Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę nr IV/22/2015 w sprawie Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi (...). [...]

metryczka