WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                                             Wielka Nieszawka 07.02.2016 r. 
RPI.6845.1.2017
                                                                              
 
 
WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA 
 
 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Wielka Nieszawka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osób korzystających z gruntu na cele rolne. 
  
1. Nieruchomość wykorzystywana na cele rolnicze, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Toruniu: 
Obręb: Wielka Nieszawka 
Numer działki: 128/10 o pow.0 1443 ha,  w skład jej wchodzi grunt sklasyfikowany jako: 
- grunty orne oznaczone symbolem R klasy IVa - 0,0600 ha 
- grunty orne oznaczone symbolem R klasy VI - 0,0730 ha 
- grunty orne oznaczone symbolem W - 0,0113 ha 
Nieruchomość posiada urządzoną  Księgę Wieczystą Nr KW TO1T/00031024/0. 
2.1. Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka           Nieszawka wyżej wymieniona działka położona jest na terenie jako teren usługi         i działalności gospodarczej. 
2.2. Termin dzierżawy – na czas nieoznaczony. 
2.3. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi – 50,51 zł + VAT/ za 1 rok. 
2.4. Opłaty za dzierżawę za pierwszy rok płatne z góry w terminie 14 dni od dnia        podpisania umowy o dzierżawę- proporcjonalnie do okresu dzierżawy za rok 2017,        za każdy następny rok do 30 marca - danego roku. 
  
  
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w pok. nr 12, Nr tel.: 56-678-10-93 wew. 24. 
  
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy na okres 21 dni

                                                                        Wójt Gminy Wielka Nieszawka
                                                                         /Kazimierz Kaczmarek/
WYKAZ (329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Głowacka (7 lutego 2017)
Opublikował: Iwona Głowacka (7 lutego 2017, 14:19:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544