2017

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - mpzp Cierpice

OGŁOSZENIE   Wójta Gminy Wielka Nieszawka          Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174)   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka        Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2)   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia [...]

Komunikat - Oświadczenia o szkodach

K O M U N I K A T   WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA INFORMUJE, ŻE WSZYSCY WŁAŚCICIELE LASÓW PRYWATNYCH, DOTKNIĘTYCH SZKODAMI POWSTAŁYMI PO WYSTĄPIENIU NAWAŁNIC, POWINNI PILNIE DOSTARCZYĆ STAROŚCIE TORUŃSKIEMU OŚWIADCZENIA [...]

Sprzedaż samochodu ciężarowego

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo – Lublin 3   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy: Marka: DAEWOO Model: LUBLIN 3 3302 2,9 t Rok [...]

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo –Lublin 3

RT.2613.1.2017 GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo – Lublin 3   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy: Marka: DAEWOO Model: LUBLIN 3 3302 2,9 [...]

Organizacja eventu biegowego "I bieg Wałem Wiślanym o puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka" przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wystąpiło z inicjatywą realizacji zadania publicznego wpierania i upowszechniania kultury [...]

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OGŁOSZENIE   o wyborze oferty na realizację zadania publicznego   W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA dnia 4 lipca 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4, 87-103 Toruń   Podstawa prawna: - art. 36a ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 [...]

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo –Lublin 3

RT.2613.1.2017 GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo –Lublin 3   Opis przedmiotu sprzedaży:   Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy: Marka: DAEWOO Model: LUBLIN 3 3302 2,9 [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 26/2017Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6733.1.2017       OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając Na podstawie art. 10 § 1, art. [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń     1. Do konkursu może [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 09 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGOz dnia 09 stycznia 2017 r.o wydaniu decyzjiw sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11f ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach [...]

metryczka