2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OGŁOSZENIE
 
o wyborze oferty na realizację zadania publicznego
 
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”  została złożona jedna oferta:
 
Hanna Jaskułowska Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.
 
Wyżej wymieniona oferta przedszkola została wybrana, ponieważ spełnia wymogi formalne i merytoryczne konkursu oraz gwarantuje wysoką jakość realizacji zadania publicznego, które Gmina Wielka Nieszawka zamierza powierzyć przedszkolu.
 
Zaproponowana kwota za zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu – 700 zł miesięcznie za 1 dziecko.
 

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (12 lipca 2017, 13:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105