2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 20 czerwca 2018 roku
 

                                                         OGŁOSZENIE
                                                  
 
Informuję o XLII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XLI sesji, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 298/8),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 298/10),
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 298/12, 298/14),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 389/12, 389/15, 389/23),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 375/20),
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cierpice (dz. nr 69/40),
g) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka,
h) w sprawie ustalenia na terenie gminy Wielka Nieszawka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2017 roku.
5. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Przerwa
 
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (25 czerwca 2018, 07:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42