2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019


Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 11 czerwca 2018 r.

 
w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”
           
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”.
2. Konkurs prowadzony jest zgodnie z regulamin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, w tym kryteriów wyboru ofert, na zapewnienie realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
 
 
§ 2.
 
W celu oceny ofert w Konkursie powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
1.      Ewa Wróblewska-Kucharska – przewodnicząca Komisji;
2.      Mirosława Mierzwińska – członek Komisji;
3.      Beata Romanowska – członek komisji.
 
§ 3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (62kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (11 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 czerwca 2018, 18:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235