2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 17 czerwca 2019 r. o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 10 czerwca 2019 roku
 

  
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 08:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

 
Proponowany porządek obrad:


1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przysługującej Gminie Wielka Nieszawka służebności na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce oznaczonej nr dz. 125/19.
Projekt uchwały (538kB) pdf
3. Interpelacje i wolne wnioski.
4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (10 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 czerwca 2019, 14:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154