2019

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2019

Uchwała Nr X/53/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 02 lipca 2019 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała Nr X/53/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami [...]

Uchwałą Nr VII/39/2019

Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy. [...]

Uchwała Nr VII/38/2019

Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej [...]

Uchwała Nr VII/37/2019

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok. [...]

Uchwała Nr VII/36/2019

Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 242/5 i 242/11) [...]

Uchwała Nr VII/35/2019

Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 20120. [...]

Uchwała Nr VII/34/2019

Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji [...]

Uchwała Nr VI/33/2019

Uchwała Nr VI/33/2019 rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie skierowania projektów statutów sołectw do konsultacji społecznych [...]

Uchwała Nr VI/32/2019

Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza [...]

Uchwała Nr VI/31/2019

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 357/2) [...]

Uchwała Nr VI/30/2019

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 197/4) [...]

Uchwała Nr VI/29/2019

Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2019. [...]

Uchwała Nr VI/28/2019

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

Uchwała Nr VI/27/2019

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów. [...]

Uchwała Nr V/26/2019

Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów. [...]

Uchwała Nr V/25/2019

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5; 481/1; 481/2; 483; 484/1; 482/1; 482/2 [...]

Uchwała Nr V/24/2019

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9). [...]

Uchwała Nr V/23/2019

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. [...]

Uchwała Nr V/22/2019

Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok. [...]

Uchwała Nr IV/21/2019

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 218/49) [...]

Uchwała Nr IV/20/2019

Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielka Nieszawka. [...]

Uchwała Nr IV/19/2019

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu. [...]

Uchwała Nr IV/18/2019

Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielka Nieszawka [...]

Uchwała Nr IV/17/2019

Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.01.2019 4r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok. [...]

metryczka