rok 2019

rok 2019

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2019

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 219. [...]

Stanowisko Rady Gminy z dnia 29.01.2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.01.2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka. [...]

metryczka