rok 2018

rok 2018

Protokół z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji z dnia 10.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji  z dnia 10.12.2018 r. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.12.2018 r. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej z dnia 10.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej z dnia 10.12.22018 r. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 12.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 12.12.2018 r. [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10.12.2018 r. [...]

metryczka