zakres zadań skarbnika


1.      Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
2.      Do zadań i kompetencji Skarbnika (Kierownika Referatu Finansowo-Księgowego) należy w szczególności:
1)   wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej,
2)   nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy,
3)   przygotowanie materiałów i opracowywanie projektów budżetu gminy oraz jego zmian,
4)   sporządzanie sprawozdań, analiz w zakresie wykonania budżetu,
5)   kontrasygnowanie dokumentów mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych,
6)   zapewnienie przestrzegania finansów publicznych,
7)   wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego i nadzór merytoryczny nad pracownikami Referatu Finansowo-Księgowego,
8)   wykonywanie kontroli w zakresie wykonywania budżetu w stosunku do jednostek podporządkowanych,
9)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, poleceń lub upoważnień Wójta.

metryczka


Wytworzył: wójt gminy (7 maja 2009)
Opublikował: Jacek Mularz (7 maja 2009, 12:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2999