2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 2/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.01.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie: ustalenia cennika dotyczącego korzystania z urządzeń biurowych.

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ustalam cennik dotyczący korzystania z urządzeń biurowych na cele niezwiązane z bieżącą działalnością Urzędu oraz w związku z przetwarzaniem i formami udostępniania informacji publicznych w rozumieniu ustawy 6.06.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Usługi ksero, drukarki i faksu w Gminnym Centrum Informacji (ul. Leśna 1) są nieodpłatne w przypadku korzystania z urządzeń w celach związanych z szeroko rozumianymi aktywnymi formami poszukiwania pracy.

§2.

1. Wpłaty z tytułu ww usług pobierane i ewidencjonowane są w sekretariacie Urzędu Gminy oraz w budynku przy ul. Leśnej (GCI) - na stanowisku ds. biblioteki.

2. Ewidencja wpłat zawiera: datę wykonania usługi, rodzaj usługi, wyliczenie należności, potwierdzenie wykonania usługi przez klienta.

3. Środki finansowe przekazywane będą do kasy Urzędu Gminy niezwłocznie po zgromadzeniu kwoty 20 zł (dwadzieścia złoty).

4. Przyjęcie środków finansowych do kasy pracownik potwierdza w ewidencji wpłat.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy wójta.

§4.

Traci moc uchwała nr 9/2/96 Zarządu Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20marca 1996 r.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 roku.

                                                                                              Wójt Gminy

(-)mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (27 stycznia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 11:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823