2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 20/IV/2004 Wójta Gm,iny Wielka Nieszawka z dnia 24.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 maja 2004 r.

 

w sprawie: powołania kierowników kolonii letnich w roku 2004 dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka.

zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z organizacją kolonii letnich w roku 2004 dla dzieci z ternu gminy Wielka Nieszawka powołuję:

1. Panią mgr Bogdanę Drychtę do sprawowania funkcji kierownika kolonii w miejscowości Murzaischle w dniach 13- 28 lipca 2004r. (I turnus),

2. Panią Barbarę Michalską- Glich do sprawowania funkcji kierownika kolonii w miejscowości Murzaischle w dniach 27 lipca- 11 sierpnia 2004r. (II turnus)

§2.

Do zadań kierownika koloni należy w szczególności:

1. Zebrania kart kwalifikacyjnych kwalifikacyjnych i przygotowanie listy dzieci z terenu Gminy na kolonie wraz z wymaganą dokumentacją,

2. Współpraca z rodzicami dzieci i dyrektorami szkół z terenu Gminy w zakresie organizacji kolonii,

3. Dobór kadry pedagogicznej na kolonie,

4. Realizacja kolonii zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. (Dz.U. z 1997r., nr. 12, poz. 67) i zgodnie z określonym programem,

5. Złożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu kolonii oraz rozliczenia finansowego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 maja 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636