2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 21/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 czerwca 2004 r.

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Cierpicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora w Cieplicach Pani Aleksandrze Szałkowskiej- Kozak na czas nieobecności Barbary Michalskiej- Glich w dniach 14-16 czerwca 2004 r.

2. Sprawy związane z decyzjami finansowo- księgowymi i kadrowymi będą uzgadniane każdorazowo z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 czerwca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654