2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 27/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.07.2004 roku.

ZARZĄDZENIE NR 27/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 lipca 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy ul. Tulipanowej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień ( Dz. U. z 2004, nr 19, poz.177 )

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie :

1.Waldemar Urbaczewski – przewodniczący komisji,

2.Małgorzata Trawińska – sekretarz komisji,

3.Bogdan Bartosiński – członek komisji,

4. Janusz Żurawski – członek komisji,

5.Marian Pluta – członek komisji – ekspert.

§2.

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy ul. Tulipanowej w m. Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka”, w szczególności :

a) ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badanie i ocena ofert,

c) przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty

d) zaproponowanie wójtowi najkorzystniejszej oferty

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach ,,a’’ i ,,b”

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (22 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 09:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618