2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 39/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.” Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 14 w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka”

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 15.09.2004r. o godz.10.00

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej – Urząd Gminy Wielka Nieszawka (oraz w terenie na nowej inwestycji).

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej:

1. Jacek Mularz – przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski – członek komisji

3. Bogdan Bartosiński- członek komisji

4. Jan Kretkowski – członek komisji- inspektor nadzoru

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:48:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647