2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 42/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie: zmiany regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Gminie Wielka Nieszawka .

zarządzam, co następuje:

§1.

§2 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 55/IV/2003 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Informacji na terenie Gminy Wielka Nieszawka otrzymuje brzmienie:

“§2 ust. 4: CENTRUM otwarte jest codziennie w godz 7:00-21:00, z wyjątkiem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.”

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:00:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682