2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 45/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “Przebudowa drogi wewnętrznej- plac do zawracania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Cierpice: ul. Szkolna 9; gm. Wielka Nieszawka.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 21.09.2004 r. o godz. 10:00.

§2.

Miejsce posiedzenie komisji odbiorowej- Urząd Gminy Wielka Nieszawka (oraz na terenie nowej inwestycji)

§3.

Powołuje skład komisji odbiorowej:

1. Jacek Mularz- przewodniczący komisji,

2. Janusz Żurawski- członek komisji

3. Bogdan Bartosiński- członek komisji

4. Marian Pluta- członek komisji- inspektor nadzoru.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:03:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674