2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 48/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru pogwarancyjnego obiektu : “ Budowa gminnej sieci wodociągowej z przebiegiem przez działkę nr 115;116;115/9 oraz 210/12 w Wielkiej Nieszawce, 250/20 w Małej Nieszawce gm Wielka Nieszawka”- zrealizowanej zgodnie z umową nr 5/2001r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 01.10.2004 r. o godz. 10:00

§2.

Miejsce posiedzenie komisji w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka- pokój 3.

                                                                                   §3.

Powołuję komisję w składzie:

1. Jacek Mularz- przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski- członek

3. Bogdan Bartosiński- członek

4. Jan Kretkowski- inspektor nadzoru

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:06:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701