zamówienie na:

PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ (dz.235/4) W MAŁEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.4.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 marca 2019  13:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: HOUSE MAJSTER KAMIL BOLEWSKI, Wrocki 409/1, 87-400 Golub - Dobrzyń Cena brutto: 54 082,85 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote 85/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP (238kB) pdf
SIWZ (436kB) word
Dokumentacja_projektowa (4201kB) rar
Wyjaśnienia_do_zapisów_SIWZ_1 (154kB) pdf
Projekt_stałej_organizacji_ruchu_drogowego (2569kB) pdf

Zestawienie_ofert (351kB) pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (394kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Świtkowska
Opublikował: Sławomir Błach (28 lutego 2019, 14:07:36)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (10 kwietnia 2019, 08:54:08)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436