zamówienie na:

Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.9.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: P.H.U. „METERING” ANNA MODER, ul. Parkowa 1 , 98-133 Buczek Cena brutto: 450 szt. x 319,80 zł/szt. = 143 910,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP_535198 (407kB) pdf

SIWZ (89kB) word

Zestawienie_ofert (236kB) pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (246kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Świtkowska
Opublikował: Sławomir Błach (9 kwietnia 2019, 10:35:27)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (27 kwietnia 2019, 11:43:35)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147