zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.18.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 września 2019  12:00
wynik postępowania: Część I Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 46 740,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 22 140,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część III Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 73 800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. 
Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_589856_N_2019 (433kB) pdf

SIWZ (441kB) word

Część_I_Dokumentacja_projektowa (3455kB) rar

Część_II_Dokumentacja_projektowa (2241kB) rar

Część_III_Dokumentacja_projektowa (2163kB) rar

Informacja_z_otwarcia_ofert (290kB) pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (679kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Świtkowska
Opublikował: Sławomir Błach (26 sierpnia 2019, 14:32:28)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (12 września 2019, 13:23:51)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257