Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (159)  |  Przetargi unieważnione (69)

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.24.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 października 2019  12:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz Cena brutto: 1 149 000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP_599348_N_2019 (411kB) pdf

SIWZ (461kB) word

Informacja_uzupełniająca_do_dokumentacji_w_zakresie_robót (2006kB) pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert (212kB) pdf

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (254kB) pdf*Należy pobrać wszystkie części dokumentacji projektowej a następnie wypakować
Dokumentacja_projektowa_part1 (10240kB) rar
Dokumentacja_projektowa_part2 (10240kB) rar
Dokumentacja_projektowa_part3 (10240kB) rar
Dokumentacja_projektowa_part4 (5989kB) rar

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Świtkowska
Opublikował: Sławomir Błach (18 września 2019, 16:28:52)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (11 października 2019, 10:00:41)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 462