2007

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2007

Uchwała Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA NR XVI / 62 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.             Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr XVI/61/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

  UCHWAŁA NR XVI / 61 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 [...]

uchwała Nr XVI/60/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

  Uchwała Nr XVI/60/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Nieszawka.       Na [...]

Uchwała Nr XVI/59/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA NR XVI/59/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 grudnia 2007 roku   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.      Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr XVI/58/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XVI/58/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 218/8 i [...]

Uchwała Nr XVI/57/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku

  Uchwała Nr XVI/57/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.   w sprawie : uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych od Państwa [...]

Uchwała Nr XV/56/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

  U C H W A Ł A NR XV/56/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów,      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XV/55/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

  U C H W A Ł A NR XV/55/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka [...]

Uchwała Nr XV/54/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

  UCHWAŁA NR XV / 54 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.                Na [...]

Uchwała Nr XV/53/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawla z dnia 28 listopada 2007 roku.

  Uchwała Nr XV/53/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.        Na podstawie art. 54 ust. 7 i [...]

Uchwała Nr XV/52/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku.

  Uchwała Nr XV/52/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Na podstawie § 2 pkt 2 [...]

Uchwała Nr XIV/51/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

  Uchwała Nr XIV/51/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku.   w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.         Na [...]

Uchwała Nr XIV/50/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/50/2007 r. RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007r. w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych          Na podstawie art.18 ust.2 [...]

Uchwała Nr XIV/49/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

U C H W A Ł A NR XIV/49/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007r. w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości           Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 [...]

Uchwała Nr XIV/48/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

UCHWAŁA NR XIV / 48 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 rok   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XIV/47/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

  Uchwała Nr XIV/47/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej          Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust.2 pkt. 9 [...]

Uchwała Nr XIV/46/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

    U C H W A Ł A Nr XIV/46/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z [...]

Uchwała Nr XIV/45/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/45/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XIV/44/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

  U C H W A Ł A Nr XIV/44/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [...]

Uchwała Nr XIV/43/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/43/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. [...]

Uchwała Nr XIV/42/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

UCHWAŁA NR XIV/42/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, [...]

Uchwała Nr XIV/41/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

Uchwały Nr XIV/41/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w kadencji [...]

Uchwała Nr XIV/40/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r.

Uchwały Nr XIV/40/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji [...]

Uchwała Nr XIII/39/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XIII / 39 /2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie: art. 30 ust. 1i 3 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1a [...]

Uchwała Nr XII/38/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania KomisjiStatutowo-Regulaminowej.

  Uchwała Nr XII/38/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku.   w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowo - Regulaminowej. Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XII/37/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 września 2007 roku.

UCHWAŁA NR XII / 37 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07 września 2007 rok   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XI/36/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013.

Uchwała nr XI/36/07 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XI/35/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. "Centrum sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce".

  Uchwała Nr XI/35/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 [...]

Uchwała Nr XI/34/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka wz dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

UCHWAŁA NR XI / 34 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 rok   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XI/33/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Wielka Nieszawka.

  Uchwała NrXI/33/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 8 [...]

Uchwała Nr XI/32/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

U c h w a ł a Nr XI/32/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca [...]

Uchwała NrXI/31/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka 9 część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 184/1, 192/1, 192/2,192/3).

UCHWAŁA NR XI/31/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 184/1, 192/1, 192/2, [...]

Uchwała Nr X/30/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku.

  U C H W A Ł A X / 30 / 2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 MAJA 2007 ROK w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2006 rok Na [...]

Uchwała Nr X/28/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR X / 28 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr X/29/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 roku.

  Uchwała Nr X/29/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2007 r.   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Uchwała Nr IX/27/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczacego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego(

Uchwała nr IX/27/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Budowa wielofunkcyjnego boiska [...]

Uchwała Nr IX/26/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok

Uchwała Nr IX/26/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2007 roku   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr VIII/25/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Uchwała NrVIII/25/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o [...]

Uchwała Nr VIII/24/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. " Budowa boiska piłkars

Uchwała Nr VIII/24/07 Rady Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczących zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa boiska [...]

Uchwała Nr VIII/23/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR VIII / 23 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 rok   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr VIII/22/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  Uchwała nr VIII/22/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr VIII/21/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr VIII/21/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2007 r.   w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Uchwała Nr VII/20/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr VII / 20 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 26 lutego 2007r.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr VII/19/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

  UCHWAŁA NR VII / 19 / 2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 luty 2007 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr VI/18/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujacych wójtowi gminy.

  Uchwała Nr VI/18/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy. Na podstawie [...]

Uchwała Nr VI/17/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich.

Uchwała Nr VI/17/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Bogdana i Ireny Kokockich. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr VI/16/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 376/11 i 376/4).

  Uchwała Nr VI/16/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 376/11 i 376/4). Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 [...]

Uchwała Nr VI/15/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 86/3 i 84/11).

  Uchwała Nr VI/15/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 86/3 i 84/11). Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 [...]

Uchwała Nr VI/14/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 165/3 i 169/9).

  Uchwała Nr VI/14/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 165/3 i 169/9) Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr VI/13/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr VI/13/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Na podstawie § 2 pkt. [...]

Uchwała Nr VI/12/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr VI/12/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr VI/11/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z 29 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

  Uhwała Nr VI/11/2007 Rady  Gminy Wielka  Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr VI/10/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej.

  Uchwała Nr VI/10/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Dąbrowskiej. Na podstawie art. 190 ust 1 pkt 1a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. [...]

metryczka