dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

622.2.2013 Krata informacyjna nr 21/2013 dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 21/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia [...]

622.7.2013 Krata informacyjna nr 20/2013 dla karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 20/2013 2 Rodzaj dokumentu Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycjii polegającego na regeneracji [...]

622.7.2013 Krata informacyjna nr 19/2013 dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 19/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.6.2013 Karta informacyjna nr 3 dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 3/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.6.2013 Karta informacyjna nr 3 dla karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 3/2013 2 Rodzaj dokumentu Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w m. [...]

622.5.2013 Karta informacyjna nr 2 dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 2/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.4.2013 Karta informacyjna nr 1 dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 1/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.4.2013 Karta informacyjna nr 2 dla karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 2/2013 2 Rodzaj dokumentu Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn „Stopień wodny na rzece [...]

622.3.2013 Karta informacyjna nr 7/2013 r. dla wniosku o wydanie decyzjii

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 7/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.2.2013 Krata informacyjna nr 22/2013 dla karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 22/2013 2 Rodzaj dokumentu Karta informacyjana przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu [...]

622.2.2013 Krata informacyjna nr 19/2013 dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 21/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

622.1.2013 Karta informacyjna nr 14/2013 dla karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 14/2013 2 Rodzaj dokumentu Karta informacyjna Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie Punktu [...]

622.1.2013 Karta informacyjna nr 13/2013 dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 13/2013 2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

KARTA INFORMACYJNA nr 6 dot sprawy OŚS 7624-6/2008 -Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na skomunikowaniu stacji paliw z drogą krajową nr 10 w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka

OBWIESZCZENIE     Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.)   Informuje   że w [...]

KARTA INFORMACYJNA nr OŚS 7624-3/2008 dot. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. kontynuacja budowy budynku warsztatowo-mieszkalnego na działce nr 495 w Małej Nieszawce

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-3/2008 Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 3/2008 2. Zakres przedmiotowy [...]

KARTA INFORMACYJNA nr OŚS 7624-1/2008 dot. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie generatora energii wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-1/2008 Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 1/2008 2. Zakres przedmiotowy [...]

KARTA INFORMACYJNA nr OŚS 7624-2/2008 dot. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu kabiny lakierniczej typu IRYD 1 na działce nr 307/17 w Cierpicach

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-2/2008 Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 2/2008 2. Zakres przedmiotowy [...]

KARTA INFORMACYJNA nr OŚS 7624-4/2008 dot. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu stolarskiego z częścią administracyjną i socjalną na dz. o nr 210/3 i 210

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-4/2008 Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 4/2008 2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych [...]

KARTA INFORMACYJNA nr OŚS 7624-5/2008 dot. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wzdłuż ul. Leśnej w Małej Nieszawce, na działkach 246/3, 246/23, 246/22,

  KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-5/2008 Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 5/2008 2. Zakres [...]

OŚS 7624-36/2007/WN karta dla wniosku o wydanie decyzji

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-36/2007/WN     Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 36/2007 2. Zakres [...]

OŚS 7624-35/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-35/2007/WN     Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 35/2007 2. Zakres [...]

OŚS 7624-31/2007/WN Karta informacyjna

KARTA INFORMACYJNA OŚS 7624-31/2007/WN     Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Numer wpisu w spisie kart 31/2007 2. Zakres [...]

OŚS 7624-28/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 28/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa sieci wodociągowej w ul. [...]

OŚS 7624-27/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 27/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa ulicy Sosnowej na dz.nr [...]

OŚS 7624-26/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 26/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa stacji bazowej telefonii [...]

OŚS 7624-25/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 25/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa Stacji Paliw Płynnych oraz [...]

OŚS 7624-22/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 22/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Rozbudowa istniejącej hali [...]

OŚS 7624-21/2007 WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 21/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa ulicy Wodociągowej w [...]

OŚS 7624-20/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 20/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa odcinka wodociągowej i [...]

OŚS 7624-19/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 19/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa ulicy Przemysłowej [...]

OŚS 7624-16/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 16/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa kanalizacji sanitarnej, [...]

OŚS 7624-15/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 15/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa kanalizacji sanitarnej, [...]

OŚS 7624-14/2007/WN Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 14/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa kanalizacji sanitarnej, [...]

OŚS 7624-13/2007/WN wniosek o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 13/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa kanalizacji sanitarnej, [...]

OŚS 7624-12/2007/WN wniosek o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie zezwolenia - decyzji   Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia - decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 12/2007 2. Zakres przedmiotowy wniosku Budowa kanalizacji sanitarnej, [...]

Spis kart informacyjnych dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2007 r.

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2007 r. Lp. Nr karty Nazwa, zakres przedmiotowy i dane podmiotu, którego dokument dotyczy 1. 12 wniosek w sprawie wydania [...]

metryczka