2008

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2008

ZARZĄDZENIE NR 53/V/2008 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 września 2008

ZARZĄDZENIE   NR  53/V/2008WÓJTA  GMINY  WIELKA  NIESZAWKAz dnia 25 września 2008 r.    zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o [...]

metryczka