2009

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2009

Uchwała Nr XXXIII/164/2009

UCHWAŁA NR XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009 rok   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXXII/163/2009

  Uchwała Nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada roku. w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXII/162/2009

Uchwała Nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada 2009 roku   w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXII/161/2009

  Uchwała Nr XXXII / 161 /2009 Rada Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada 2009 roku   w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie [...]

Uchwała Nr XXXII/160/2009

  UCHWAŁA Nr XXXII/160/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XXXII/159/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/159/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 listopada 2009 roku   w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka [...]

Uchwała Nr XXXII/158/2009

  UCHWAŁA Nr XXXII/158/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XXXII/157/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/157/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, dz. nr 62/5). Na [...]

Uchwała Nr XXXII/155/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/155/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XXXII/154/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/154/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, wzdłuż torów [...]

Uchwała Nr XXXII/156/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/156/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XXXII/153/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/153/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XXXII/152/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/152/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej). Na [...]

Uchwała Nr XXXI/151/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/151/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi [...]

Uchwała nr XXX/145/2009

UCHWAŁA NR XXX/145/2009Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.                Na [...]

Uchwała Nr XXX/150/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

Uchwała Nr XXX/150/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do “Starego [...]

Uchwała Nr XXX/149/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

Uchwała Nr XXX/149/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej [...]

Uchwała Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

  Uchwała Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka   z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic [...]

Uchwała Nr XXX/147/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

  Uchwała Nr XXX/147/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w [...]

Uchwała Nr XXX/146/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

  Uchwała Nr XXX/146/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część ulicy Sosnowej w [...]

Uchwała Nr XXX/145/2009 RRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

  UCHWAŁA NR XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok [...]

Uchwała Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.              Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

  Uchwała nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej [...]

Uchwała Nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku   w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej [...]

Uchwała Nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 r.   w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.               Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXIX/140/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

    Uchwała Nr XXIX/140/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 28 lipca 2009 roku   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za [...]

Uchwała Nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 roku

  U C H W A Ł A Nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 r.   w sprawie: nabycie nieruchomości gruntowej.            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 [...]

Uchwała Nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

  Uchwała Nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka   dnia 3 czerwca 2009 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr [...]

Uchwała Nr XXVIII/137/2009Rady Gminy Wielka Nieszawka

  Uchwała Nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 156, 157 i 287)       Na [...]

Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 3 czerwca 2009 roku

  Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku   w sprawie: przyjęcia dotacji przekazywanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków dotacji rozwojowej w [...]

Uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku. w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2010 roku.          Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr XXVIII/134/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku

  Uchwała Nr XXVIII/134/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.           Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

  Uchwała Nr XXVII/133 /2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku   w sprawie: oświetlenia ulicznego.       Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXVII/132/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

  Uchwała Nr XXVII/132/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 2 kwietnia 2009 roku   w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych.           Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku   w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2008rok.          Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 [...]

Uchwała Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA NR XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 20 marca 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.            Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała Nr XXVI/129/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA XXVI/129 /2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznejw Wielkiej Nieszawce.        Na podstawie art. 42 ust. 2 [...]

Uchwałą Nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała Nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 r.   w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.            Na podstawie art. 15 [...]

Uchwała Nr XXVI/127/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.03. 2009 r.

  UCHWAŁA Nr XXVI/127/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku   w sprawie zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Cierpice        Na [...]

Uchwała Nr XXVI/126/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA Nr XXVI/126/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku   w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cierpice na lata 2009 - 2016 .           Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr XXVI/125/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

  Uchwała Nr XXVI/125/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku   w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i [...]

Uchwała Nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA NR XXV/124/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 13 lutego 2009 roku   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.               Na podstawie art. 30 ust. [...]

Uchwała Nr XXV/123/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

  UCHWAŁA NR XXV/123/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 13 marca 2009 roku   w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego         Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXV/122/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała Nr XXV/122 /2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka [...]

Uchwała Nr XXV/121/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

UCHWAŁA Nr XXV/121/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok          Na podstawie [...]

metryczka