rok 2010

rok 2010

Stanowisko nr 3/2010

S t a n o w i s k o nr 3/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: podatku leśnego Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i [...]

Stanowisko nr 4/2010

Stanowisko nr 4/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli wsparcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Wielka Nieszawka Parku Etnograficznego Kultury [...]

Stanowisko nr 2/2010

Stanowisko nr 2/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: podatku rolnego Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i [...]

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku

DRUK NR …… STANOWISKO 1/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku   w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka. 1. Uczestnikami kolonii, z zastrzeżeniem punktu 2 [...]

metryczka