rok 2012

rok 2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 10 § 1. i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego              Na podstawie art. 10 [...]

metryczka