2013

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała nr XXXIV/168/2013

Uchwała nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013 roku       w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej [...]

Uchwała nr XXXIV/167/2013

Uchwała nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała [...]

Uchwała nr XXXIV/166/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/166/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013 r.     w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.       Na podstawie art. 226, 227, 229 i [...]

Uchwała nr XXXIV/165/2013

UCHWAŁA NR  XXXIV/165/2013  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  12 grudnia 2013 r.     w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXXIV/164/2013

Uchwała nr XXXIV/164/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka [...]

Uchwała Nr XXXIII/163/2013

U C H W A Ł A  NR XXXIII/163/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia  26 listopada 2013 r.       w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014r. na [...]

Uchwała nr XXXIII/162/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/162/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  26 listopada 2013 r.     w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała nr XXIII/161/2013

Uchwała nr XXXIII/161/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 2013 r.   w sprawie redukcji zanieczyszczenia powietrza wskutek zastosowania pomp ciepła   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 [...]

-

- [...]

Uchwała Nr XXXII/160/2013

U C H W A Ł A Nr XXXII/160/2013RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 [...]

Uchwała nr XXXII/159/2013

U C H W A Ł A   NR XXXII/159/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 października 2013 r.        w sprawie: określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości Na podst.  art. [...]

Uchwała Nr XXXII/158/2013

U C H W A Ł A   Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej [...]

Uchwała Nr XXXII/157/2013

U C H W A Ł A   Nr XXXII/157/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej [...]

Uchwała nr XXXI/156/2013

UCHWAŁA NR XXXI/156/2013     RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 26 września 2013 r.     w  sprawie podjęcia działań w związku z realizacją projektu systemowego ,,Indywidualizacja procesu [...]

Uchwała nr XXXI/155/2013

UCHWAŁA NR XXXI/155/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXXI/154/2013

Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.     w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz [...]

Uchwała nr XXXI/153/2013

Uchwała nr XXXI/153 /2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś [...]

Uchwała nr XXXI/152/2013

Uchwała nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 roku   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych [...]

Uchwała nr XXXI/151/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.       w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Cierpiszewo nieruchomości gruntowej jako nieruchomości [...]

Uchwała nr XXXI/150/2013

UCHWAŁA   Nr XXXI/150/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XXXI/149/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/149/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych [...]

Uchwała nr XXX/148/2013

UCHWAŁA Nr XXX/148/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 lipca 2013 r.       w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce (dz. nr [...]

Uchwała nr XXX/147/2013

UCHWAŁA NR  XXX/147/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 lipca 2013 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXX/146/2013

UCHWAŁA nr XXX/146/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 lipca 2013 roku     w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2013 - [...]

Uchwała nr XXX/145/2013

UCHWAŁA   Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 lipca 2013 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XXIX/144/2013

UCHWAŁA NR XXIX/144/2013   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 3 czerwca 2013 r.     w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok     Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art.18a, ust.3 [...]

Uchwała nr XXIX/143/2013

UCHWAŁA NR XXIX/143/2013  RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 3 czerwca 2013 r.      w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania za 2012 rok             Na [...]

Uchwała nr XXIX/142/2013

Uchwała  Nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013 roku     w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem [...]

Uchwała nr XXIX/141/2013

UCHWAŁA NR XXIX/141/2013  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013 r.       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXIX/140/2013

UCHWAŁA XXIX/140/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 3 czerwca 2013 r.     w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego [...]

Uchwała nr XXIX/139/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/139/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA DNIA 3 czerwca 2013 r.   W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki           [...]

Uchwała nr XXIX/138/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013 r.       w sprawie:  wydzierżawienia nieruchomości rolnej.           Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XXIX/137/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/137/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej [...]

Uchwała nr XXVIII/136/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/136/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia  odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawie i nadania statutu.   Na [...]

Uchwała nr XXVIII/135/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/136/2013 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia  odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawie i nadania [...]

Uchwała nr XXVIII/134/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych [...]

Uchwała nr XXVIII/133/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/133/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej [...]

Uchwała nr XXVIII/132/2013

UCHWAŁA  Nr XXVIII/132/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XXVII/131/2013

Uchwała nr  XXVII/131/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 roku   w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i [...]

Uchwała nr XXVII/130/2013

UCHWAŁA Nr XXVI/130/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 roku     w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XXVII/129/2013

UCHWAŁA Nr XXVII/129/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 roku   w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XXVII/128/2013

UCHWAŁA NR XXVII/128/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 rok       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała nr XXVII/127/2013

Uchwała nr XXVII/127/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 roku       w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała nr XXVII/126/2013

UCHWAŁA NR  XXVII/126/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  20 marca 2013 r.     w sprawie: podjęcia działań związanych z realizacją Projektu pn. „Realizacja [...]

Uchwała nr XXVII/125/2013

UCHWAŁA nr XXVI/125/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  20 marca 2013 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XXVII/124/2013

UCHWAŁA Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 r.     w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.   Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

uchwała nr XXVI/123/2013

Uchwała nr  XXVI/123/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i [...]

Uchwała nr XXVI/122/2013

Uchwała nr XXVI/122/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2013 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka [...]

Uchwała nr XXVI/121/2013

UCHWAŁA nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  26 lutego 2013 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XXVI/120/2013

UCHWAŁA Nr XXVI/120/2013   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2013 r.   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr: 144/1; 144/2; 262 oraz 91; 151; [...]

Uchwała nr XXV/119/2013

UCHWAŁA   Nr XXV/119/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 r.       w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Cierpiszewo nieruchomości gruntowej [...]

Uchwała nr XXV/118/2013

UCHWAŁA  Nr XXV/118/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XXV/116/2013

UCHWAŁA Nr XXV/116//2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.          Na podstawie art.10 [...]

Uchwała nr XXV/115/2013

UCHWAŁA Nr XXV/115//2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.          [...]

Uchwała nr XXV/117/2013

UCHWAŁA Nr XXV/117/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 §2, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij