Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pumptracku w Cierpicach

Wielka Nieszawka,  30 kwietnia 2021 r. RPG.6733.1.2021   OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działce 140/7 obręb Cierpice

Wielka Nieszawka,  19 marca 2021 r. RPG.6733.1.2021   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przyjęciu przez Radę Gminy w dniu 26.01.2021 r. uchwały Nr XXIX/154/2021 w sprawie uchwalenia mpzp gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przyjęciu przez Radę Gminy w dniu 26.01.2021 r. uchwały Nr XXIX/155/2021 w sprawie uchwalenia mpzp gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki nr 175/1 i 174)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka,   27  stycznia  2021 r. RPG.6733.4.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. [...]

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wielka Nieszawka,  08 stycznia 2021 r. RPG.6733.4.2020   OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wielka Nieszawka, 15 września 2020 r. RPG.6733.3.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid. 137/1, 596, 602, 148, 156/3 obręb Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka.

Wielka Nieszawka,  04 sierpnia 2020 r. RPG.6733.3.2020   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Mała Nieszawka na części działki o nr ewid. 97/7 obręb Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka,  04 sierpnia 2020 r. RPG.6733.4.2020   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody Mała Nieszawka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wielka Nieszawka, dnia 30.06.2020 r. Znak:RPG.6722.1.16.19 (stary znak: RPI.7321.1.16.17)   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice, dz. nr 175/1 i 174) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wielka Nieszawka, dnia 30.06.2020 r. Znak: RPG.7321.4.17 (stary znak RPI.7321.4.17)   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Cierpice na działkach nr ewid. 64/10, 2064/1, 30/2 obręb ewidencyjny Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka, 03 czerwca 2020 r. RPG.6733.2.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Cierpicach na działkach nr ewid. 64/10, 2064/1, 30/2 obręb ewidencyjny Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Wielka Nieszawka,  04 maja 2020 r. RPG.6733.2.2020   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej i słupa nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 2262 obręb Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Wielka Nieszawka, 31 marca 2020 r. RPG.6733.1.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Południe – Letnia linia główna wraz z odgałęzieniami

Wielka Nieszawka, 17 lutego 2020 r. RPG.6733.7.2019   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz nN-0,4kV w miejscowościach Brzoza oraz Popioły.

Wielka Nieszawka, 12 lutego 2020 r. RPG.6733.4.2019   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej i słupa nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 2262 obręb Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Wielka Nieszawka, 12 lutego 2020 r. RPG.6733.1.2020   OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Południe – Letnia linia główna wraz z odgałęzieniami

Wielka Nieszawka, 23 stycznia 2020 r. RPG.6733.7.2019   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i § 2, art. 61 § [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działce 158/4 w miejscowości Mała Nieszawka

Wielka Nieszawka, 6 sierpnia 2019 r. RPG.6733.5.2019   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz nN-0,4kV w miejscowościach Brzoza oraz Popioły.

  RPG.6733.4.2019   OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dz. nr: 123/3 123/4, 123/5, 123/6 obręb Mała Nieszawka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) wraz z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dz. nr: 123/3 123/4, 123/5, 123/6 obręb Mała Nieszawka

Wielka Nieszawka, 3 kwietnia 2019 r. RPG.6733.3.2019   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV

Wielka Nieszawka, 1 kwietnia 2019 r. RPG.6733.2.2018   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV

Wielka Nieszawka, 1 kwietnia 2019 r. RPG.6733.1.2018   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) wraz z [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9) wraz z prognozą oddziaływania na [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NUMERACH 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314 W WIELKIEJ NIESZAWCE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki o numerach 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314 w Wielkiej Nieszawce.   Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

                                                                      [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

RPI.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9)           Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6733.1.2017       OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając Na podstawie art. 10 § 1, art. [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112)   Na podstawie art. 17 [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerami działek 113 i 114)

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerami działek 113 i 114)   Na [...]

Uchwała nr X/50/2011

UCHWAŁA Nr X/50/2011 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 6 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuż ulicy [...]

Uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, [...]

Uchwała Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 rokuwsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka , działki o numerach: 334/6i 351/1).

  Uchwała Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i [...]

Uchwała Nr XVIII/87/2008

Uchwała XVIII/87/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr [...]

Uchwała Nr XVIII/86/2008

Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/85/2008

Uchwała Nr XVIII/85 /2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/84/2008

  Uchwała Nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

uchwała Nr XVIII/83/2008

Uchwała Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica [...]

Uchwała Nr XVIII/82/2008

  Uchwała XVIII/82/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała [...]

Uchwała Nr XVIII/81/2008

Uchwała Nr XVIII/81/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica [...]

Uchwała Nr XVIII/80/2008

  Uchwała Nr XVIII/80/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/79/2008

  Uchwała XVIII/79/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/78/2008

Uchwała XVIII/78/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, wzdłuż torów [...]

Uchwała Nr XVIII/77/2008

  Uchwała XVIII/78/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, wzdłuż [...]

Uchwała Nr XVIII/76/2008

Uchwała Nr XVIII/76/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XVIII/75/2008

Uchwała Nr XVIII/75 /2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, teren [...]

Uchwała Nr XVIII/74/2008

  Uchwała Nr XVIII/74/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14marca 2008 roku   w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wsie: [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany m.p.z.p.

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i 351/1).   Na podstawie art. 17 [...]

Uchwała Nr XIV/42/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 roku

  UCHWAŁA NR XIV/42/2007 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, [...]

metryczka