Obwieszczania_MPZP

Obwieszczania_MPZP

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki o numerach 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314 w Wielkiej Nieszawce

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka               Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka          Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (teren oznaczony numerami działek 113 i 114) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerami działek [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (teren przy ulicy Menonitów).

OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu:   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (teren przy ulicy [...]

Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ul. Rzemieślniczej i torów kolejowych w Małej Nieszawce

UCHWAŁA Nr IX/42/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej  i torach kolejowych w [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:1) projektu mpzp dla terenu przy ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce, 2) projektu mpzp dla terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce

OGŁOSZENIE                     o wyłożeniu do publicznego wglądu:  1)   projektu miejscowego planu zagospodarowania [...]

metryczka