oświadczenia za rok 2014

oświadczenia za rok 2014

Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Pana Jerzego Bednarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Toruń, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdaleny Żbikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka, 30.04.2015r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie majątkowe Prezes Zarządu CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce Pani Edyty Dondalskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną Wielka Nieszawka, dnia 29.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach Pani Bogdany Drychty

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach Toruń, dnia 28.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach Pani Doroty Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 28.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Pani Bronisławy Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Mała Nieszawka, dnia 28 kwietnia 2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

Oświadczenie majątkowe zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Agnieszki Wąsikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Wielka Nieszawka, dnia 24.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i [...]

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Mierzwińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy Wielka Nieszawka, dnia 20.04. 2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Jacka Mularza

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Sekretarza Gminy Górsk, dnia 20.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce Pani Marii Miłoszewicz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka 16.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dnia 14.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

metryczka