Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                                      [...]

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Wielka Nieszawka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osób korzystających z gruntu na cele rolne

                                                                      [...]

metryczka