2017

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała nr XXXVI/184/2017

UCHWAŁA NR XXXVI/184/2017RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejNa podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. [...]

Uchwała nr XXXVI/183/2017

UCHWAŁA NR XXXVI/183/2017RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, [...]

Uchwała nr XXXVI/182/2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/182/2017RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr XXXV/181/2017

UCHWAŁA  NR XXXV/181/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego  w  2018 r. [...]

Uchwała nr XXXV/180/2017

UCHWAŁA Nr XXXV/180/2017RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr XXXV/179/2017

UCHWAŁA NR  XXXV/179/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości [...]

Uchwała nr XXXV/178/2017

UCHWAŁA NR XXXV/178/2017  RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 20 listopada 2017 r.     w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 [...]

Uchwała nr XXXV/177/2017

Uchwała nr XXXV/177/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy [...]

Uchwała nr XXXV/176/2017

Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia [...]

Uchwała nr XXXV/175/2017

Uchwała Nr XXXV/175/2017 Rady Gminy WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w [...]

Uchwała nr XXXV/174/2017

Uchwała Nr XXXV/174/2017Rady Gminy WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w [...]

Uchwała nr XXXV/173/2017

Uchwała Nr XXXV/173/2017   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.   w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr [...]

Uchwała nr XXXV/172/2017

U C H W A Ł A   Nr XXXV/172/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości [...]

Uchwała nr XXXV/171/2017

U C H W A Ł A   Nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.       w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej [...]

Uchwała nr XXXIV/170/2017

U C H W A Ł A   Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. [...]

Uchwała nr XXXIV/169/2017

Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 4 października 2017 r.   w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy [...]

Uchwała nr XXXV/168/2017

UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 4 października 2017 r.   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka        Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XXXV/167/2017

UCHWAŁA NR XXXIV/167/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. [...]

Uchwała nr XXXIV/166/2017

UCHWAŁA NR XXXIV/166/2017RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, [...]

Uchwała nr XXIII/164/2017

UCHWAŁA NR XXXIII/164/2017   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 R.     w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXXIII/163/2017

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 r.   w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.           Na podstawie [...]

Uchwała nr XXXIII/162/2017

Uchwała Nr XXXIII/162/2017   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku   w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, [...]

Uchwała nr XXXIII/161/2017

Uchwała Nr XXXIII/161/2017   Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29 sierpnia 2017 r.   w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz część [...]

Uchwała nr XXXII/159/2017

Uchwała  nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 sierpnia 2017 r.   w sprawie założenia Przedszkola w Małej Nieszawce   Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1, art. 88 ust. 1 i ust. 7 oraz art. 102 [...]

Uchwała nr XXXI/158/2017

UCHWAŁA NR XXXI/158/2017   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 czerwca 2017 r.   sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy [...]

Uchwała nr XXXI/156/2017

Uchwała nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2017 – 2020    Na podstawie art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 [...]

Uchwała nr XXXI/155/2017

Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki [...]

Uchwała nr XXXI/154/2017

Uchwała nr XXXI/154/2017Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, [...]

Uchwała nr XXXI/153/2017

UCHWAŁA Nr XXXI/153/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka.   Na podstawie [...]

Uchwała nr XXXI/152/2017

U C H W A Ł A   Nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o [...]

Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2017   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 maja 2017 r.     w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok     Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18  ust. 2 pkt 4 i [...]

Uchwała nr XXX/150/2017 Rady gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/150/2017   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 maja 2017 r.     w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania za 2016 rok       Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr XXX/149/2017

UCHWAŁA XXX/149/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 maja 2017 r.     w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2016 [...]

Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXX/148/2017 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 maja 2017 r.   W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała nr XXX/147/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA  Nr XXX/147/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2017 r.       w sprawie: zbycia działki nr 646/17 położonej w miejscowości Cierpice, jako nieruchomości zamiennej w ramach [...]

Uchwała nr XXX/146/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXX/146/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2017 r.       w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej [...]

Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXX/145/2017 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 31 maja 2017 r.   w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r.     w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 69/40)     Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 26 kwietnia 2017 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij